Skole-hjem samarbejde Nørrrebjergskolen                

oktober 2014

Formål og principper

Formålet med skole-hjemsamarbejdet er at opbygge og vedlige­holde et tillidsfuldt forhold forældre og skole imellem, således at begge parter kender og respekterer hinandens vilkår og føler det naturligt at løse problemer i fællesskab.

Forældresamarbejdet tilpasses den enkelte elev og dennes behov.

Skolen bestræber sig på at være et rart sted for forældrene at komme, således at kontakten bliver så hyppig og selvfølgelig, at evt. problemer og konflikter kan tages op i tide, inden de vokser sig store.

Skolen tilstræber i øvrigt at give bedst mulige betingelser for for­ældrearrangementer, som kan være til gavn for både forældre og skolens personale, f.eks. debataftener, samtalegrupper, foredrag, hyggearrangementer. Skolen opfatter forholdet mellem forældre og skole som gensidigt forpligtende, således at der kan stilles krav til begge parter.

I skolens dagligdag er vores mål er at skabe helhed og sammenhæng i barnets dag. Derfor er klassens lærer/pædagogteam i tæt samarbejde med forældrene om, hvad der foregår i skolen.

Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv. Det er således vigtigt, at lærere og pædagoger er i dialog med forældrene omkring børnenes udvikling og aktiviteter på skolen.
 

Kommunikation mellem forældre og kontaktlærer/pædagog foregår via Skoleintra, herunder den elektroniske kontaktbog. Lærerne og pædagogerne læser beskeder hver dag og vil bestræbe sig på at besvare dem mellem kl. 8.00-16.00.

Formålet med kontaktbogen er for at understøtte samarbejdet mellem hjemmet og Nørrebjergskolen for elevens trivsel og læring.

Forældre kan altid henvende sig til skolen og få lagt en besked til barnets kontaktperson, som så vil ringe tilbage når der er mulighed for det, således der er tid og ro til at tale sammen.

Der tilbydes mindst to skole-hjem samtaler i løbet af skoleåret. Samtalerne tager udgangspunkt i læringsmål og barnets elevplan. Man skal drøfte de kommende mål i undervisningen.

Der afholdes to forældremøder. Indholdet på disse møder vil være koncentreret om undervisningen og øvrige aktiviteter for hele klassen, men derudover er indholdet afhængigt af, hvilken afdeling og årgang eleven er på.

Vi opfordrer til, at hver klasse vælger nogle kontaktforældre, som bl.a. kan være aktive med at arrangere sociale arrangementer i klassen/klyngen. (Se idekatalog)

Hilsen Skolebestyrelsen

 

Idékatalog

Forældrearrangement på skolen.

Forældrene på skolen er en kæmpe ressource for Nørrebjerg skolen, og der har været mange gode forældrearrangementer på skolen.

-Grill fester

-Udflugt til Holluf gård

-Diskotek for de unge med fællesspisning

-Jule hygge med gløgg og æbleskiver

-En tur i biffen

-En dag i mads by parken

Disse klassearrangementer er særdeles værdifulde for det sociale miljø i klassen, så vi kan ikke kraftigt nok opfordre alle familier i skolens klasser til at bakke op om disse.

Det er i meget høj grad forældrene bag børnene, der skaber den gode klasse.

Det er altid muligt at låne skolens lokaler ifølge aftale med skolens kontor.